پنج شنبه, 23 -8156 10:03

 


 

 

شهر جدید پرند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کشور ایران، پیش از 1300 هـ .ش از نظام شهری و شهرنشینی مطلوبی برخوردار بوده است. در زیر به طور مختصر به نظام شهری و شهرنشینی کشور اشاره می‌شود.
با وجود آنکه کشور ایران تا پیش از 1335 شمسی آمارگیری رسمی نداشته است. می‌توان گفت که نظام شهری کشور طی سال‌های 1247 تا 1335، از همگونی نسبی برخوردار بوده است و تعادل در شبکه و نظام شهری وجود داشته و هیچ شهری بر دیگری برتری نداشته است. در این دوره شبکه شهری کهکشانی است؛ یعنی هر شهر مسئول خدمات‌رسانی و برقراری ارتباط با روستاهای تحت نفوذ خویش بوده و توسعه درون‌زا و پایدار شهری نیز وجود داشته است.
برابر سرشماری سال 1335، تعداد شهرها به 199 می‌رسد. ویژگی‌های نظام شهری در این سال عبارتند از :
1)      فقط یک شهر میلیونی وجود داشته است (تهران)؛
2)      تعدادی از شهرهای کشور برتر از شهرهای دیگر بوده‌اند؛
3)      به جز تهران شهر دیگری با بیش از 500 هزار نفرجمعیت وجود نداشته است.
در سرشماری سال 1345، تعداد شهرها به 271 شهر می‌رسد. مهمّ‌ترین ویژگی‌های نظام شهری ایران در سال 1345 عبارتند از:
1)      افزایش سهم جمعیت شهر تهران نسبت به کل جمعیت شهری کشور؛
2)      افزایش تعداد و اندازه شهرهای بزرگ و متوسط نسبت به دهه پیش؛
3)      افزایـش تعداد شهرهای کوچک و کاهش مجموع جمعیت آنها نسبت به جمعیت شهری دهه پیش؛
4)      وجود تنها یک شهر میلیونی در نظام شهری کشور (تهران).
در سرشماری سال 1355، تعداد شهرها به 373 شهر می‌رسد. مهمّ‌ترین ویژگی‌های نظام شهری ایران در سال 1355 عبارتند از:
1)      ظهور سه شهر با جمعیتی بیش از 500 هزار نفر به جز تهران؛
2)      افزایش سهم جمعیت شهر تهران نسبت به کل جمعیت شهری کشور؛
3)      کاهش تعداد شهرهای میانی (شهرهای بین 250 تا 500 هزار نفر) نسبت به دهه پیش؛
4)      افزایش تعداد شهرهای کوچک.
در سرشماری سال 1365، تعداد شهرها به 496 شهر می‌رسد. ویژگی‌های نظام شهری کشور طی1335-1365 عبارتند از:
1)      افزایش تعداد جمعیت، اندازه و کالبد شهرهای بزرگ به علّت پدیده مهاجرت؛
2)      افزایش تعداد شهرهای کوچک به دلیل تورّم جمعیت روستا – شهرهای عمده؛
3)      فقدان شهرهای میانی در طبقه جمعیتی 250 هزار تا 500 هزار نفر.
در سرشماری 1370، تعداد شهرها به 514 شهر می‌رسد و در سرشماری سال 1375،  تعداد شهرها به 614 شهر می‌رسد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

طرحهای پیشنهادی با هدف ارتقاء کیفی توسعه آينده شهر پرند با هدف بررسی الزامات و تبعات توسعه پایدارسازی فرآیند توسعه به شرح زیر میباشند:
•    طرح راهبردي حريم شهر پرند با رویکرد حفاظت از اراضي پيراموني محدوده پيشنهادي شهر پرند
•    تهیه طرح تفصیلی پایه به عنوان حلقه مفقود در فرآیند شتابناک توسعه شهر
•    طراحي شهري مراکز شهري با رويکرد تقويت نقش و استخوان بندي کلان شهر
•    ساماندهي و طراحي شهري دروازه هاي ورود – خروج شهر با رويکرد هويت بخشي و ايجاد خوانايي در مبادي ورود و خروج شهر
•    طراحي شهري کناره رودخانه شور با رويکرد (حفاظت از ساختار طبيعي رودخانه شور و تقويت نقش تفريحي – گردشگري آن و اراضي پيراموني با نگرش توسعه پايدار)
•    طرح کريدورهاي سبز شمالي – جنوبي با رويکرد حفاظت از ساختار طبيعي کريدورهاي سبز (رود دره¬هاي)، شمالي–جنوبي و تقويت نقش تفريحي – گردشگري آن و اراضي پيراموني با نگرش توسعه پايدار
•    طرح کوهسار شمالي با رويکرد حفاظت از ساختار طبيعي کوه¬هاي شمالي و تقويت نقش تفريحي – گردشگري آن با نگرش توسعه پايدار
•    طرح مجموعه باغشهري در حاشيه رودخانه با رويکردحفظ ساختار سبز در جداره رودخانه


 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

امروزه تجارت خارجي نقش اساسي در اقتصاد کشورها بازي مي کند و در اين راستا چگونگي دستيابي به بازارهاي جهاني از اهميت فراواني برخوردار است. در اين ميان نقش نمايشگاهها بعنوان عامل بسيار مهمي در زمينه کسب بازارهاي جهاني و ايجاد تحرک در اقتصاد کشورها بر کسي پوشيده نيست. امروز ديگر از نمايشگاهها بعنوان محلي براي خريد و فروش کالا صحبت نمي‌شود بلکه نقش نمايشگاهها در ايجاد تحرک و تحول در اقتصاد کشورها مطرح است. اكسپو يك نمايشگاه جهاني است كه هرساله در يك كشور از پيش تعيين شده برگزار ميشود. نمايشگاه اکسپو شهر جديد پرند با مساحت 300 هکتار، يكي از ارکان اصلي عرضه و معرفي کالا در نيل به اهداف استراتژيک بخش بازرگاني کشور محسوب شده و مي تواند نقش بسزائي در فعاليت‌هاي صنعتي - تجاري - بازرگاني، منطقه ايفا نمايد. همجواري نمايشگاه اکسپو با يکي از بزرگترين فرودگاههاي بين المللي خاورميانه درکنار آزاد راه تهران - ساوه، آزاد راه تهران- قم، راه آهن  تهران جنوب و وجود  ناحيه 300  هکتاري صنعتي،  مي تواند  نقشي جهاني  براي شهر جديد  پرند  بهمراه آورد.  بطور کلي مي توان نمايشگاهها را در 6 گروه خلاصه نمود: نمايشگاههاي بين المللي بازرگاني عمومي، بازرگاني تخصصي، اطلاعاتي، ملي، منطقه اي، جهاني و اختصاصي.
   در اين ميان نمايشگاههاي اکسپو هر چهار يا پنج سال يکبار در سطح بسيار گسترده اي و با اهداف مختلف اقتصادي، بازرگاني و اجتماعي و بمنظور نزديک نمودن ملل جهان به يکديگر براي مدت طولاني که حداقل پنج يا شش ماه طول مي کشد در يک نقطه اي از جهان بر پا مي شود. در اين نمايشگاهها معمولا" کشورهاي شرکت کننده به نمايش کليه فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود مبادرت مي ورزند و در واقع کليه مشخصات يک کشور بصورت يک مجموعه به معرض نمايش جهانیان قرار مي گيرد.
برگزاري چنين نمايشگاههايي در کنار اهداف فرهنگي خود مي تواند خريداران و مصرف کنندگان زيادي را در يک بازار بزرگ و با فروشندگان متنوع بصورت مجتمع در يک مکان جمع آوري نمايد. ارائه کنندگان کالاهايي مشتريان بيشتري بسويشان جذب خواهد شد و در مقابل نيز مصرف کنندگان کالاهاي بهتر و ارزانتري بدست مي آورند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

    ناحيه صنعتي شهر جديد پرند با 350 هکتار و امکانات زير بنائي با ويژگي هاي يک منطقه ي صنعتي جديد در نزديکترين نقطه شهر تهران مکان يابي شده است. همجواري اين ناحيه با فرودگاه بين المللي امام(ره) ، و نمايشگاه اکسپو مي تواند نقش بسزائي در فعاليتهاي صنعتي - تجاري - بازرگاني، منطقه ايفا نمايد. طراح سعي نموده در جانمائي صنايع  به حفظ تعادل در استفاده از زمين، ميزان تابش آفتاب، جمع آوري فاضلاب، آلودگيهاي صوتي، همجواري صنايع و ارتباط توليدي محصولات  اهميت خاصي قائل باشد.از جمله مزيتهاي ناحيه ي صنعتي مي توان به: افزايش درآمد و اشتغال، تنظيم جريان صنعت و راهنمائي استقرار منظم آنها در محدوده ي شهرهاي بزرگ، حفظ مناسبترين زمين ها براي صنايع ضمن تخليه و آزاد سازي اراضي صنعتي در شهر مادر و اختصاص آن به کار بري مناسبتر، کم کردن فاصله ي محل کار تا مسکن، کاهش حمل و نقل و صرفه جوئي در هزينه ها اشاره نمود.
ناحيه صنعتي پرند شامل سه بخش مي شود:
الف) ناحيه 150 هكتاري كه تحت نظارت شركت عمران مي باشد، تقريبا آماده سازي آن تكميل شده و متقاضيان صنايع مشغول ساخت و ساز هستند. اين  ناحيه براي استقرار 250 واحد صنعتي پيش بيني گرديده است. (شامل 170 واحد صنعتي و 180 انبار)
ب) ناحيه 200 هكتاري كه زير نظر شركت شهركهاي صنعتي اداره مي شود و هم اكنون مراحل آماده سازي را مي گذراند اين ناحيه براي استقرار 400 واحد صنعتي طراحي گرديده است.
ج ) ناحيه توسعه كه بنا به سياست هاي آتي و ميزان تقاضا مساحت آن تعيين خواهد گرديد.
     لازم به ذکر است در بخش متعلق به شركت عمران شهر جديد پرند (فاز يك صنعتي) صنايع الكترونيك، فلزي، مواد غذايي، نساجي، سلولزي، شيميايي، كاني هاي غير فلزي و انبارها پيش بيني گرديده است.در بخش متعلق به شركت شهركهاي صنعتي (فاز دو صنعتي) براي صنايع فلزي و الكترونيك پيش بيني گرديده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

مسير شماره 1) تهران - شمال شرق:      
بزرگراه شهيد بابايي، بزرگراه همت ، بزرگراه آزادگان، آزاد راه تهران - ساوه کيلومتر 25، شهر جديد پرند     
      
مسير شماره 2) تهران - شمال:     
بزرگراه شهيد چمران، بزرگراه همت، بزرگراه آزادگان، آزاد راه تهران - ساوه کيلومتر 25 ، شهر جديد پرند     
      
مسير شماره 3) تهران - مرکز:     
ميدان انقلاب، ميدان آزادي، جاده مخصوص کرج، بزرگراه آزادگان، آزاد راه تهران  - ساوه کيلومتر 25، شهر جديد پرند     
      
مسير شماره 4) تهران - جنوب:     
ميدان شوش، بزرگراه شهيد رجايي، بزرگراه آزادگان، آزاد راه  تهران - ساوه کيلومتر 25، شهر جديد پرند     
      
مسير شماره 5) تهران - جنوب غرب:     
سه راه آذري، جاده قديم ساوه، بعد از رباط کريم،کيلومتر 12، شهر جديد پرند     
      
مسير شماره 6) تهران - شرق:     
تهرانپارس، بزرگراه شهيد دوران (اسبدواني)، بزرگراه افسريه، بزرگراه آزادگان، آزاد راه تهران - ساوه، کيلومتر 25، شهر جديد پرند     
      
مسير شماره 7) قم:     
آزاد راه قم - تهران، کيلومتر90، ورودي فرودگاه امام خميني ، شهر جديد پرند     
      
مسير شماره 8) اصفهان، ساوه، کرمانشاه، همدان:     
ساوه، آزاد راه تهران - ساوه، کيلومتر 80 ، شهر جديد پرند     
      
مسير شماره 9) غرب استان تهران:     
شهريار، جاده رباط کريم، بعد از پرندک، آزاد راه تهران – ساوه ، شهر جديد پرند     
      
مسير شماره 10) کرج :     
کرج، آزاد راه تهران - کرج، بعد از ايران خودرو، بزرگراه آزادگان، آزاد راه تهران - ساوه، کيلومتر 25،  شهر جديد پرند   
 

صفحه3 از51

مشاغل و كسب و کارها

Menu

شهر اینترنتی پرند

اولین و بزرگترین سامانه ارائه خدمات الکترونیکی جهت دسترسی هر چه بهتر و سریعتر شماهمشهریان گرامی به اطلاعات کسب و کار و سایر نیازمندیها در شهر جدید پرند می باشد.

 تماس با ما

Go to top