سه شنبه, 23 -8156 05:01

 


 

 

شهر جدید پرند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شركت عمران شهر جدید پرند ، شركتي است سهامي و دولتي وابسته به شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد كه محل آن واقع در شهر جديد پرند مي باشد . مدت فعاليت شركت نامحدود ، داراي شخصيت حقوقي مي‌باشد. موضوع فعاليت شركت عمران پرند:
1.    تهيه و اجراي طرح‌هاي شهرسازي ، معماري ، نقشه‌هاي تفكيكي ،‌آماده‌سازي و ساير اقدامات اجرايي و ساختمان‌هاي لازم براي ايجاد شهر جديد در زمين‌هاي تأمين شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108328 مورخ 20/12/64 هيأت وزيران و يا از طريق خريداري ، تملك ،‌اجاره و صلح حقوقي براساس آئين‌نامه‌هاي مصوب مجمع عمومي و همچنين تهيه و اجراي طرح‌هاي سيويل ، تأسيسات و تسهيلات شهري ، رفاهي و خدمات بازرگاني و غيره
2.    حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به شركت در محدوده شهر جديد.
3.    احداث و واگذاري تسهيلات شهري ، خدماتي ، توليدي و تجاري در شهر جديد و هماهنگي با ادارات و ارگان‌هاي مسئول به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع و تسهيل در اجراي وظايف.
4.    بهره‌برداري و اداره تأُسيسات ايجاد شده تا زمان تصدي سازمان‌‌هاي ذيربط به صورت مستقيم و يا از طريق افراد حقيقي و حقوقي.
5.    فروش ، اجاره ، صلح حقوق و نقل و انتقال املاك واحدهاي مسكوني ، صنعتي ‌، كارگاهي ، تجاري و خدماتي و غيره طبق آئين‌نامه‌هاي شركت و دستورالعمل‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 مهندس باران هاشم زهي

 پرند شهری سالم

اگر بپذیریم که پرند نشینی عبارت است از همزیستی انسانها در کنار هم پس شهر محل تبلور هوشمندانه و متفکرانه این هنر است . به عبارت دیگر شهر محلی است در برگیرنده انبوه انسانها که از سویی افکار و عقاید ، هنرها و ایده های گوناگون شخصی و خصوصی دارند و از سوی دیگر دارای ویژگیها و آرزوها ،امیال و عقاید مشترک و جمعی هستند. در این مکان است که انسانها برای   شکل گیری و ریشه خلاقیت ها ، اختراعات و ابداعات ، استعدادها و نمودهای بارز انسانی گرد هم می آیند. شهر سالم ، محلی است متشکل از انسانهای سالم ، بایدهای گوناگون که در محیط زیستی مطلوب ، در کنار یکدیگر و تشریک مساعی متخصصین و مسئولان شهری در ایجاد محیطی بهتر ، سالمتر ، مرفه تر و زیباتر ، به منظور رسیدن به اهداف والای الهی و انسانی خود تلاش می کنند. و بقول یکی از علمای شهرسازی سرنوشت بشر را نه در ستارگان و نه در روستا ، بلکه در شهر دانسته. به همین منظور شرکت عمران شهر جدید پرند تمام همت خود را بکار رفته تا با استفاده از رویکردهای کارشناسی درخصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی و عینیت بخشیدن به عباراتی مانند محبت ،صميميت – دوستی- ایثار و از خود گذشتگی ، صبر و فداکاری، عدالت خواهی – نوع دوستی ، رعایت حقوق دیگران ، احترام به قانون ، تعاون ، همیاری و همکاری ساعی باشم.

منبع : وبسايت رسمي شركت عمران پرند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بنابر مطالعات طرح جامع 1385 تهران، حدود شهر تهران با توجه به الزامات زيست محيطي و ضرورت حفاظت و مديريت يکپارچه محدوده بلافصل پيرامون شهر به ترتيب زير تعريف شده است.
•    از جنوب به رودخانه شور (طبق مسير مشخص شده در نقشه)
•    از شمال به خط الراس البرز، بين حوزه هاي آبخيز سد کرج و لتيان
•    از شرق به رودخانه جاجرود تا مرز شمالي شهرستان پاکدشت و سپس مرزهاي غربي شهرستان هاي پاکدشت و ورامين (براساس نقشه رسمي وزارت کشور در بهار 1385.(
•    از غرب به مرزهاي غربي شهرستان تهران، رباط کريم و بخشي از شهرستان شهريار که در حوزه نفوذ مستقيم تهران قرار دارد.
•    حريم شهر تهران در منتهي اليه غربي محدوده شهر، کمربند سبز حايل بين شهرهاي تهران و گرمدره است.
با توجه به حدود تعريف شده فوق و انطباق مرز جنوبي شهر جديد پرند با حد جنوبي حريم شهر تهران، شهر جديد پرند کاملاً درون حريم شهر تهران واقع شده است
با اين حال و با توجه به مغايرت هاي قانوني موجود در خصوص محدوده حريم شهر تهران و تا اصلاح و تصميم گيري مشخص در زمينه حريم شهر تهران، محدوده و حريم شهر پرند براساس مطالعات طرح جامع آن از شرق منطبق بر حريم شهر رباط کريم، از جنوب محدود به رودخانه شور و از غرب محدوده به مرز شهرستان شهريار و از شمال به ارتفاعات تخت رستم محدود مي‌گردد.
بر اين اساس تداخل حريم شهر تهران و شهر جديد پرند، به نوعي تناقض در ساختار مديريتي و حفاظتي پهنه حريم دو شهر است که قابل توجه مي باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شهر جديد پرند که بر مبناي دو ضرورت اصلي اسکان بخشي از سرريز جمعيتي مجموعه شهري تهران و نيز اسکان کارکنان فرودگاه امام خميني ايجاد گرديده است، به موجب جايگاه و موقعيت نسبي مناسب آن (موقعيت اين شهر نسبت به شبکه راه ارتباطي آزادراه تهران - ساوه، شبکه ريلي پروژه خط مترو تهران – پرند، نزديکي به فرودگاه امام و...) از اهميت و نقش‌پذيري بيشتري در طرح ها و برنامه هاي واگذاري مسکن در قالب سياست هاي جديد دولت برخوردار شده است. اين شهر در قالب طرح هاي واگذاري زمين هاي اجاره اي 99 ساله (مسکن مهر) و در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87 مجلس شوراي اسلامي) از موقعيت ممتازي در جمعيت پذيري و سامان يابي جمعيت و فعاليت در مجموعه شهري تهران برخوردار شده است.
براساس برنامه‌هاي اخير دولت در جهت حل معضل مسکن به ويژه در مورد تامين مسکن محرومين و جمعيت فاقد مسکن در کلانشهرها از طريق اسکان آنها در شهرهاي جديد پيراموني، بارگذاري قابل توجه جمعيتي در شهرهاي جديد مدنظر قرار گرفته است در اين خصوص براساس مصوبه اخير شورايعالي شهرسازي و معماري( 27/12/86) سقف جمعيت پذيري شهر جديد پرند به 485.000  نفر جمعيت افزايش يافته است.
اهداف کلان
o    شکل گيري کلان شهر کارآمد پرند در مجموعه شهري تهران
o    ايجاد شهر مستقل چند عملکردي پرند در تعامل دو سويه با کلان شهر تهران
o    ارتقاء شهر پرند به شهري يکپارچه، خوانا و ايمن با هويت مستقل و برخوردار از فضاهاي فعال شهري رشد و توسعه شهر پرند به مثابه سيستمي باز، زمانمند، ارگانيک و واجد قابليت انعطاف پذيري و تغيير پذيری

منبع : وب سايت شركت عمران پرند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اولین ویژگی شهرهای جدید، احداث آنها در خارج از مناطق شهرهای مادر است تا منطقه جدید به عنوان یک قطب موثر برای شهر اصلی عمل کند.(مثل شهر فولادشهر)
دومین ویژگی آن در خصوص ایجاد چارچوب جدیدی از کارکردهای اسکان، کار، آموزش، اوقات فراغت، تجارت و غیره است. شهرهای جدید بریتانیا، فرانسه و هلند(للشتاد، هلوستلی) یا بخشهای شهر کوپنهاک در این راستا، قرار دارند.
در بریتانیا، هدف اولیه ایجاد شهرهای جدید استقلال و خودکفایی بود و احداث شهرهای برنامه ریزی شده مثل میلتون کینز یا هامپشیر جنوبی در ۱۰۰ کیلومتری لندن بدین منظور بوده و یا حتی احداث شهرهای متوسط با جمعیت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در چند دهه اخیر برای کمک به مادر شهرها(و در عین حال با حفظ استقلال آنها) بوده است. در حالی که در فرانسه هدف از ایجاد شهرهای جدید در منطقه پاریس با جمعیت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری برخورداری این شهرها از امکانات شهر پاریس و در عین حال ایجاد مراکز جدید شهری است.
ویژگی سوم اقماری شدن شهرهای جدید است تا با یک کمربند سکونتی بتواند شهر مادر را پوشش دهند. امکانات مربوط به حمل و نقل (مترو و ...) طبعاً کمک می کند که این شهرها بتوانند این ویژگی را دارا باشند. شهرهای رانشتاد (آلمان) لومیرای، کان اروویل (فرانسه) و شهرهای جدید آمریکایی در این طبقه بندی قرار می گیرند.
شهرهای جدید با ویژگی های زیر مشخص می شوند:
تمایلات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی، کنترل رشد جمعیت، نرخ بالای شهر نشینی، کاهش زمان کار و افزایش اوقات فراغت و هماهنگی در امر توسعه
جنبه های طبیعی و تاریخی: ارزشیابی محیط طبیعی، توجه به آثار و بناهای تاریخی و غیره. به طور خلاصه، شهر جدید پدیده ای اجتماعی- اقتصادی در جهان است که دارای الگوی رفتاری خاص در مسائل جمعیتی و نقش ویژه ای در درمان بیماریهای اجتماعی، صنعت و مسائل مسکن اجتماعی است. به طور کلی، شهر جدید ابزاری برای مسائل مختلف حیات شهری است.

صفحه5 از51

مشاغل و كسب و کارها

Menu

شهر اینترنتی پرند

اولین و بزرگترین سامانه ارائه خدمات الکترونیکی جهت دسترسی هر چه بهتر و سریعتر شماهمشهریان گرامی به اطلاعات کسب و کار و سایر نیازمندیها در شهر جدید پرند می باشد.

 تماس با ما

Go to top