پنج شنبه, 23 -8156 10:10

 


 

 

شهر جدید پرند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ساختار کلی شهر جدید پرند

شهر جدید پرند براساس برنامه های پیش بینی شده به صورت منطقه بندی، روند ساخت و توسعه خود را طی کرده است.این شهر  از دو بخش مسکونی و صنعتی تشکیل شده است.

بخش مسکونی شامل6 فازمی باشدکه در ادامه به اختصار هر فاز معرفی می گردد.

شهر جديد پرند

فازصفر

وسعت اراضي این فاز در حدود 80 هکتار می باشد.این فاز دارای قالب مسکونی است که در آن کاربری های خدماتی همچون ورزشی ، تجاری ، آموزشی ، فضای سبز و درمانی در محور عمودی میانی سایت قرار گرفته است. تراکم کم ساختماني، تلفيق بنا با فضاي سبز و ابعاد بزرگ قطعات از ويژگي­هاي طرح فوق محسوب مي­شود.

فاز يک

این فاز نخستین بخش از شهر جدید پرند بوده است که طرح  آماده سازی این فاز در سال 1370 با هدف تامين مسکن بخشي از کارکنان فرودگاه بين­المللي امام­خميني تهيه  و اجرا گردید کل فاز مذکور داراي طراحي يکسان بوده و موقعيت مرکز محله آن به صورت مرکز هندسي و با کاربري­هاي خدماتي مورد نياز محدوده پيش­بيني شده است. ارتباط شبکه حمل و نقل با داخل بافت نيز به گونه­اي طراحي شده که شرايط آرام سازي ترافيک را محقق نمايد.این منطقه شامل کاربری هایی همچون مسکونی ، فضای سبز ، آموزشی ،تاسیسات و تجهیزات شهری ، تجاری ، ورزشی و مذهبی می باشد.

شایان ذکراست که این منطقه با حدود 125 هکتار مساحت دارای حدود 58 هکتار کاربری مسکونی سهمی معادل 47 درصد مساحت کل فاز را شامل  می شود.

 فاز دو

فاز2 موفق ترین بخش شهر جدید پرند از لحاظ تحقق پذیری طرح می باشد.این فاز از توسعه شهر توسط شرکت تعاونی کارکنان وزارت دفاع تهیه و با مساحتی حدود 240 هکتار (با درنظر گرفتن محدوده پارک ودریاچه)دارای 6/85 هکتار کاربری مسکونی است که در بر گیرنده 50 درصد مساحت کل منطقه می باشد .

علیرغم غلبه کاربری مسکونی در این منطقه پوشش کاربری فضای سبز در منطقه مناسب می باشد. کاربری های خدماتی نیز در بر بلوار میانی مجموعه  جانمایی شده است. 

فاز سه

در طراحي فاز سه سعي گرديده که با قرارگيري بناهاي با تراکم مختلف و ارتباط آنها با فضاهاي باز شهري و مراکز خدماتي، شرايط شکل­گيري فرم شهري مناسبي ايجاد شود. در این فاز پراکنش و شدت کاربری های خدماتی  به نسبت مناسب می باشد. تنوع کاربری ها در جنوب منطقه سه بیشتر بوده و کاربری های خدماتی همچون کاربری آموزشی ، فضای سبز، ورزشی ، تاسیسات و تجهیزات شهری درمانی و تجاری و ... به چشم می خورد.

مساحت کل فاز3 حدود 283 هکتار که حدود 110 هکتار با سهمی معادل 45 درصد به کاربری مسکونی اختصاص یافته است. 

باغ ویلا

این محدوده که مرز شمالی فازهای 2 و3 را به طور کامل در بر گرفته است و تا بخشی از مرز شمالی منطقه یک نیز ادامه می یابد.این بخش با حدود 65 هکتار مساحت در بر گیرنده 44 هکتار کاربری مسکونی (68 درصد) می باشد. محدوده یاد شده به لحاظ تنوع کاربری محدود بوده و شامل کاربری های مسکونی ، تجاری , اداری، ورزشی،فضای سبز،درمانی ، آموزشی و معبر می باشد. از لحاظ تراکم دارای تراکم کم است و ساختمان ها به صورت ویلایی احداث گردیده است.

فاز چهار

در طراحی این فاز به مساحتی حدودی 303 هکتار ، به مجتمع سازی توجه شایان ذکری شده است. پروژه های مسکن مهر نیز در قالب مجتمع­سازی برنامه­ریزی  و اجرا گردیده است.

فاز4 شامل کاربری هایی همچون مسکونی ، فضای سبز ، آموزشی ،تاسیسات و تجهیزات شهری ، تجاری ، ورزشی ، مذهبی، درمانی و ... می باشد. در  طراحی محور میانی شمال فاز4 پروژه راسته بازار ایرانی - اسلامی  پیش بینی شده که به عنوان یکی از ویژگی های فاز قابل ذکر این فاز است.

فاز پنج

مساحت فاز 5 در حدود 1433 هکتار می باشد و در مجموع در این فاز 28248 واحد مسکن مهر ساخته خواهد شد .برخی پروژه های شاخص اجرا شده در این فاز می توان به  واحد های ساخته شده توسط کنسرسیوم مپسا و واحد های ساخته شده توسط شرکت ترکیه ای کوزو اشاره نمود.

این فاز خود شامل چندین شهرک به نام های شهرک آفتاب و می باشد.

 

شهر جديد پرند

فاز شش

مساحت فاز 6 در حدود 1175 هکتار می باشد و در مجموع در این فاز 53885 واحد مسکن مهر که توسط شرکت های بزرگ مانند کیسون، کوزو و سایر پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث خواهد شد.

   این فاز دارای چندین شهرک به نام های آسمان، سلام ،   است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طرح بازنگري توسعه و عمران شهر جديد پرند به منظور تغيير چشم انداز جمعيتي شهر براساس تامين نيازهاي سکونتي، خدماتي و تاسيساتي براي جمعيت 150000 نفري تهيه در تاريخ 10/5/84 شوايعالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيد.
در اين قسمت از گزارش ضمن اشاره به الگوي توسعه شهر جديد پرند، اهداف و رويکردهاي طرح بازنگري مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.
معرفي محدوده مطالعاتي طرح

معرفي محل استقرار محدوده

شهر جديد پرند در فاصله حدود 35 کيلومتري جنوب غربي شهر تهران قرار گرفته است. اين شهر در جنوبي ترين حد حريم جنوب تهران استقرار يافته است. شهر رباط کريم که نزديک ترين کانون جمعيتي به اين شهر است، در فاصله حدود 10 کيلومتري شمال شرقي آن واقع شده است.
شهر جديد پرند از شمال به ارتفاعات تخت رستم (که بلندترين نقطه آن حدود 1384 متر از سطح دريا ارتفاع دارد) از جنوب به مسيل رودشور، از سمت شرق به اراضي فرودگاه بين المللي امام خميني و از سمت غرب و شمال غرب نيز به اراضي باز و بايري که بخش عمده آن تحت تملک شهر جديد پرند مي باشد، محدود مي گردد که قابليت توسعه هاي آتي در افق هاي دورتر را فراهم مي آورد. اين شهر از شمال شرقي نيز با محدوديت اراضي رباط کريم و پرندک مواجه است لذا در عمل مهمترين جهت توسعه آن در راستاي شمال غربي و در فراسوي مرز شهرستان شهريار مي باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

الف- ويژگي هاي کلي
ويژگي هاي کلي شهر جديد پرند که مطالعات طرح توسعه و عمران آن در فاصله سال 1374 تا 1376 انجام و در سال 1377 به تصويب رسيده است بدين شرح مي باشد.
محل و موقعيت استقرار؛ 35 کيلومتري جنوب غرب تهران و مجاور اراضي فرودگاه امام خميني
•    مساحت پيش-بيني شده 953 هکتار بدون حرايم و با حرايم اراضي لبه شهري 6/1013 هکتار
•    جمعيت  پيش بيني شده در افق طرح 80500 نفر با تراکم ناخالص 5/79 نفر در هکتار
•    همجواري با کانون هاي شهري رباط کريم و فرودگاه امام خميني و بزرگراه تهران – ساوه با ميانگين بارندگي سالانه 218 ميلي متر و معدل دماي ساليانه 28/14 درجه سانتي گراد و معدل نوسانات دماي ساليانه پرند 6/40 سانتي گراد است.
•    ايجاد يک شهر مستقل با جذب بخشي از جمعيت منطقه شهري تهران در جهت ساماندهي نظام فضايي منطقه شهري تهران.
•    تعيين الگوي خطي به عنوان مناسب ترين الگوي کالبدي در برنامه ريزي و طراحي شهري
•    تعيين ساختار فضايي شهر متشکل از 3 ناحيه (با جمعيت متوسط 27000 نفر) و 9 محله (با جمعيت متوسط حدود 8500 نفر).
د- منطقه بندي توسعه شهر جديد پرند از ديدگاه طرح جامع مصوب 1377
منطقه بندي شهر جديد پرند در چارچوب اهداف طرح توسعه و عمران با توجه به هماهنگي عناصر مختلفي همچون توپوگرافي، هيدرولوژي، پوشش گياهي، نوع و جنس خاک و ... در قالب سه منطقه انجام گرفته است.
منطقه شمالي اراضي که مشخصه بارز آن وجود ارتفاعات و ناهمواري هاست و امکان استقرار کاربري هاي شهري مگر با اختصاص هزينه هاي بالا ممکن نيست. مي توان از اين منطقه براي طراحي مجتمع هاي فراغتي و تفريحي در سطح فرامنطقه اي استفاده نمود.
•    منطقه مياني اراضي که ويژگي  آن همواري و شيب ملايم و يکنواخت است. در اين حوزه عناصر طبيعي که مانعي در برابر توسعه باشد وجود ندارد و همچنين با توجه به نوع و جنس خاک، اين حوزه مناسب ترين منطقه براي استقرار عناصر اصلي شهري محسوب مي شود و برنامه ريزي ها و طراحي عمده هسته اصلي و کاربري هاي مجاور آن، در اين منطقه بايد صورت گيرد.
•    منطقه جنوب اراضي: اين اراضي به دليل وجود ناهمواري ها و مسيل رودخانه شور در امتداد جنوب، اراضي نامناسبي محسوب شده و کاربري هاي خاصي را با شرايط ويژه مي توان در اين حوزه استقرار داد که از جمله آن مي توان به استقرار فضاي سبز و فضاي ورزشي و تفريحي اشاره کرد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برابر مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره موضوع مکان یابی و تعداد جمعیت شهر جدید پردیس، احداث این شهر از دیدگاه قانونی رسمی شد و در تاریخ ۱/۵/۱۳۶۹ اساسنامه شرکت عمران آن به تصویب رسید. محل استقرار این شهر پس از انجام مطالعات مکان یابی شهرهای جدید در ناحیه شهری تهران برگزیده شد. شهر جدید پردیس در فاصله ۳۵ کیلومتری شرق تهران در کنار جاده ترانزیت تهران _ آمل احداث می شود. این جاده یکی از راه های اصلی کشور است که پایتخت را به شهرهای مهم ساحلی دریای خزر متصل می کند. بنابراین محدوده راهبردی شهر جدید پردیس شامل محدوده شرقی ناحیه شهری تهران تا منتهی الیه حوزه شهری دماوند می شود. اراضی آب انجیرک به دلیل عوامل مناسبی که در زیر می آید برای احداث شهر جدید پردیس با ظرفیت ۲۰۰ هزار نفر جمعیت برگزیده شده است:
* فاصله مناسب با تهران (حدود ۳۵ کیلومتر).
* استقرار آن در مسیر یکی از جاده های اصلی کشور.
وجود موانع توپوگرافی که مانع اتصال این ناحیه به تهران می شود.
 تراکم بسیار کم جمعیت در این ناحیه که از متوسط تراکم سطح کشور با احتساب زمین های کویری نیز کمتر است.
* وجود شرایط مناسب زیست محیطی و چشم اندازهای طبیعی.
به شرط تحقق برنامه های پیش بینی شده، در این شهر می توان ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را در زمینی به مساحت ۲۱۴۰ هکتار مستقر کرد و امکانات بالقوه تأمین ۵۰ هزار شغل وجود خواهد داشت.
همچنین در بخش شرقی ناحیه شهری تهران می توان نقش شهر میانی را برای شهر جدید پردیس در نظر گرفت، اما مطالعات جمعیتی، تعداد جمعیت محدوده راهبردی شهر جدید پردیس را در حدود سال ۱۴۰۰ در شرایط ادامه روند خود به خودی استقرار جمعیت و تشدید آن بالغ بر ۲۵۷ هزار نفر نشان می دهد که به طور محسوسی بیش از ظرفیت جمعیتی تعیین شده برای این شهر می باشد.
برای این شهر از نظر نقش خدماتی، دو عملکرد تحقیقاتی علمی و توریستی- تفریحی پیش بینی شده است، زیرا عملکرد شهر فراتر از مرزهای کالبدی آن خواهد رفت و به حوزه نفوذ خود اثر خواهد گذاشت. مراکز تحقیقات پزشکی و مخابراتی نیز در پردیس مستقر خواهد شد، بنابراین شهر جدید پردیس به کانون علمی، تخصصی و فنی ناحیه شهری تهران و احتمالاً تحقیقات اجتماعی کشور مبدل می شود. همچنین عملکرد توریستی _ تفریحی شهر سبب رونق فعالیت هایی چون هتلداری، ایجاد رستوران و احداث مراکز تفریحی و سیاحتی در محور ارتباطی با شهر تهران خواهد شد، چنانچه شهر جدید پردیس بتواند در نظام سلسله مراتب فضایی شهری تهران نقش میانی را ایفا کند و خدمات اداری، سیاسی و تجاری ناحیه شرق تهران بزرگ را سامان دهد، می توان به تحقق عملکردهای آن امیدوار شد.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در 33 کیلومتری بزرگراه تهران ساوه جنوب غربی تهران در جوار فرودگاه امام (ره) در شهر جدید پرند واقع شده است.
این واحد دانشگاهی در چهارم اسفند ماه سال 1378 به تصویب رسیده ودر آبان ماه سال 1382 با پنج رشته تحصیلی بشرح مهندسی کامپیوتر نرم افزار، فناوری اطلاعات(IT)، زبان و ادبیات انگلیسی ،زیست شناسی عمومی و زیست شناسی سلولی و مولکولی با تعداد 560 نفر دانشجو و با هدف ارتقای سطح دانش علمی و عملی و ترویج و توسعه ی علوم به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص جهت خود کفایی کشوردر زمینه ی علوم وفنون جامعه ی ایران اسلامی تاسیس شده است.
هم اکنون این دانشگاه با دارا بودن پنج رشته تحصیلی در مقطع کاردانی(حسابداری ،کامپیوتر مکانیک-گرافیک معماری) وده رشته ی کارشناسی ناپیوسته (مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر-مهندسی مکانیک-معماری-گرافیک(تصویرسازی)-تربیت بدنی-تکنولوژی ساختمان)وسیزده رشته کارشناسی پیوسته (مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی کامپیوتر سخت افزار،مهندسی فناوری اطلاعات(IT)، مهندسی محیط زیست ، مترجمی زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات انگلیسی، زیست شناسی عمومی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست فناوری ، مدیریت دولتی ) و سه رشته کارشناسی ارشد(صنایع (مدیریت بهره وری) ، مکانیک (طراحی کاربردی) ، زیست جانوری سلولی تکوینی )دارای قریب 13000هزار نفر دانشجوی فعال می باشد.
این واحد دانشگاهی با بهره گیری از آزمایشگاه ، کارگاه لابراتور در رشته های مختلف با امکانات مدرن و تجهیزات پیشرفته به دانشجویان خدمات می دهد.
این واحد در مدت زمان کوتاهی توانسته در راستای سیاستگزاری و حمایت همه جانبه ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین محترم دانشگاه با فعالیت ، کوشش، ابتکارو پشتکار شبانه روزی مسئولین و اساتید فرهیخته،کارکنان سخت کوش، دانشجویان عزیز در کلیه زمینه ها به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کند .و در رتبه بندی برابر شاخص های تعیین شده ، رتبه بسیاربزرگ ارزیابی شده است.
هیئت علمی : تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت این واحد 166 نفر و تعداد مدرس حق التدریس بالغ بر 450 نفر می باشد .
مساحت سایت: بالغ بر 84 هکتار است که با فضای آموزشی فعال به متراژ 13610 متر مربع و سلف سرویس مرکزی 2000 مترمربع که مورد استفاده قرار می گیرد.
در طرح آینده ،هدف گذاری:
1- عمران: در نظر است طبق سایت دانشکده تربیت بدنی، دانشکده غیر پزشکی، دانشکده دندان پزشکی، دانشکده پرستاری،دانشکده زبان،دانشکده علوم اسلامی، ساختمان مرکزی کتابخانه،سالن آمفی تئاتر، استاد سرا، مهمان سرا، و زمین چمن و زمین های ورزشی روباز بنا شود.
2- پژوهشی: تقویت انگیزش برای توسعه تحقیق و پژوهش و ایجاد زمینه ارتباط با صنعت جهت تولید علم و دستیابی به فناوری نوین.
3- حوزه ی فرهنگی: تقویت و اشاعه فرهنگ اسلامی در راستای انسجام اسلامی و پیوند علایق دینی وملی و امنیت اخلاقی پایدار.
4- روابط اداری: ایجاد و تقویت رویه اداری مبتنی بر تکریم ارباب و رجوع و احترام متقابل و ایجاد محیط پویا و خلاق.
5- آموزشی: جهت گیری در حوزه آموزشی ایجاد فضای مناسب آموزشی و ظرفیت سازی برای جذب تا سقف 25000  نفر دانشجو و اهتمام به ارتقای کیفیت آموزشی و رویکرد تحصیلات تکمیلی و توسعه تحقیق و پژوهش و ایجاد رشته های تحصیلی در مقاطع کار شناسی،کارشناسی ارشد و دکتری که جامه پذیری بیشتری در بازار کار دارند می باشد.
این مجموعه ی آموزشی به عنوان نگین اعتلای آموزش عالی کشور یکی از بزرگترین مرکز آموزش عالی شناخته شود انشاا...
 
تعداد دانشکده ها :
3
 
وسعت سایت مجتمع دانشگاهی :
840000 متر مربع
 
تعداد دانشجویان :
14072 نفر دانشجوی فعال در نیمسال دوم 93-92
 
تعداد اساتید
اساتید هیئت علمی :142
اساتید حق التدریس :545
 
تعداد کارکنان :
184 نفر

منبع : وبسايت دانشگاه

صفحه2 از51

مشاغل و كسب و کارها

Menu

شهر اینترنتی پرند

اولین و بزرگترین سامانه ارائه خدمات الکترونیکی جهت دسترسی هر چه بهتر و سریعتر شماهمشهریان گرامی به اطلاعات کسب و کار و سایر نیازمندیها در شهر جدید پرند می باشد.

 تماس با ما

Go to top